HKU ROBOMASTER AI Challenge @ 5th Inno Show

Innovation Wing afflicated student interest groups

Supervisor: Dr. J. Pan (Department of Computer Science)

Project information

Project descriptions

Our project operates on a ROS (Robot Operating System)-based codebase. Through collaborative development from existing open- source code, we present a competition-level solution to our robotics. The codebase involves atomic operations on robot detection, decision, motion planning, etc. We’ve open-sourced our code in HKU-Robomaster.

Team information

Project leader: Lyu Zhiheng, BEng(CompSc)

Team member(s): Zhu Ziyao, LoIan Leong Ting, Li Peihang, Wu Jiaxin, Lou Huajie, Xu Haozhou, WangBingzhang, Chen Jiaqi, Tao Xijia, Jiang Jiahe, Xiao Ziyan, Zhang Yuxiang, Ye Yaowen, XU Shiyang , Li Han, Long Dingling, YANG Mingtian, Li Zongru, Yuan Zhenhao, Nanqi Gong, Liu Yitao, Li Zhuokai, Zhao Yazhou, Wu Huan, Chen Ning, Li Zicheng, XIN Jiayi, Liu Yunhao, Zhu Jiarui, Chan Chau Shek, Chen Sirui, Li Zhiqian, Yan Zipeng, Yang Runqi, Lai Hung, Gao Huan Yan,

Project poster
Project video
Project image
Awards

Winner of the Inno Show Award @ The 5th Inno Show

This project team was selected for the Inno Show award at the 5th Inno Show. 

This team has received HK$20,000 sponsorship to participate in international design competition(s) and consumables expenses to support further development of the project.

The best project award - COMP3329 Computer Game Design and Programming @ The 1st Engineering InnoShow

This project team was selected for the best project award – COMP3329 Computer Game Design and Programming at the 1st Engineering InnoShow.

Members of the Club Grenade project team in HKUEAA Annual Dinner